บริษัท สกาย คอมเมอเชี่ยล จำกัด

 

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 ดําเนินธุรกิจจัด จําหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า มากกว่า 30 ปี ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ทั้งเป็นผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ Schneider Electric,
Bangkok Cable และเป็นผู้แทนนําเข้าผลิตภัณฑ์ตรา TE –Raychem รวมถึงการให้คําแนะนํา พร้อมการบริการหลังการขายอันเป็นเลิศ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการนําเสนออุปกรณ์ด้านระบบไฟฟ้าที่มีคุณภาพและ มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม

Sky Commercial Co.,Ltd. has been established since 1991. We have been a distributor of high quality electrical products “Schneider Electric”, “Bangkok Cable”,“ TE (Raychem)” etc. Over 30 years of experience, we have consecutively valued our customers and serviced with excellent skilled and experienced after – sale teams. To meet customer requirement and standard. 

All-Product